Годишен доклад за дейността на Соларпро Холдинг АД
(Български език)
(PDF, 242KB)
Доклад на независим одитор.
(Български език)
(PDF, 135KB)
Консолидиран годишен доклад за дейността
(Български език)
(PDF, 1.9MB)
Доклад на СД относно прилагане на политика за възнаграждениe
(Български език)
(PDF, 25KB)
Доклад на директора на връзки с инвеститорите
(Български език)
(PDF, 188KB)
Отчет за финансовото състояние
(Български език)
(PDF, 430KB)
Консолидиран отчет за финансовото състояние
(Български език)
(PDF, 188KB)
Образец на пълномощно - акционер - физическо лице
(Български език)
(PDF, 188KB)
Доклад на независимия одитор-консолидиран
(Български език)
(PDF, 188KB)
Писмени материали по точките на дненвния ред
(Български език)
(PDF, 188KB)
Покана за свикване на редовно заседание
(Български език)
(PDF, 188KB)
Правила за гласуване чрез пълномощник ОСА 2015
(Български език)
(PDF, 188KB)
Протокол от заседание от съвета на директорите 2015
(Български език)
(PDF, 188KB)

За връзка с нас: тел.: +359 2 422 41 52 или ни пишете на е-поща: office@solarpro.bg

Продажби: тел.: +359 885 801 939 моб. +359 885 801 939

Македония: тел.: +389 72 773 455

соларни, соларна енергия, фотоволтаици за дома, соларни системи за ток, слънчеви електроцентрали, соларна система за ток
Всички права запазени © 2014 Соларпро Холдинг АД. Връзки с инвеститори | Въпроси | Общи условия | Новини | Екип | Свободни позиции в Соларпро
Разработен от 3on Design