За Контакт с Инвеститори :
Даниела Пеева, Мениджър
INVESTOR RELATIONS SERVICES Ltd

ул. Три Уши, №6 1000 София

Тел. +359 2 9882413

Факс +359 2 9804881

Моб. +959 887 661036

d.peeva@irsbg.info, www.irsbg.com

Междинен индивидуален отчет на Соларпро Холдинг АД за второ тримесечие 2014 . Междинен индивидуален отчет на Соларпро Холдинг АД за трето тримесечие 2014 г Междинен консолидиран финансов отчет на Соларпро Холдинг АД за трето тримесечие на 2014 г. Междинен индивидуален отчет на Соларпро Холдинг АД за четвърто тримесечие 2014 . Годишен индивидуален одитиран отчет на Соларпро Холдинг АД за 2014 г. Годишен консолидиран отчет на Соларпро Холдинг АД за 2014г. Междинен индивидуален отчет на Соларпро Холдинг АД за първо тримесечие 2015 . Покана за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Соларпро Холдинг АД. Консолидиран финансов отчет първо тримесечие 2015. Протокол заседание ОСА 22.06.2015. Междинен индивидуален отчет на СПХ за второ тримесечие на 2015. Междинен консолидиран финансов отчет на СПХ за второ тримесечие на 2015 г. Свикване на Общо Събрание 19.10.2015 Междинен индивидуален финансов отчет на Соларпро Холдинг АД за трето тримесечие 2015 г. Консолидиран финансов отчет СПХ 3Q 2015. Междинен Финансов Отчет СПХ 4Q Консолидиран Финансов отчет 4Q 2015 Годишен индивидуален финансов отчет на Соларпро Холдинг АД за 2015 година Годишен консолидиран отчет на Соларпро Холдинг АД за 2015 г. Междинен индивидуален отчет на Соларпро Холдинг за първо тримесечие на 2016 г Общо събрание на акционерите на Соларпро Холдинг АД Междинен консолидиран отчет на Соларпро Холдинг АД – първо тримесечие 2016 г Промяна Устав - 2016 Соларпро Холдинг АД – второ тримесечие 2016– индивидуален отчет Междинен Консолидиран Отчет СПХ първо шестмесечие 2016 До обществеността Соларпро Холдинг АД трето тримесечие-индивидуален отчет 2016 г Междинен консолидиран финансов отчет на Соларпро Холдинг-трето тримесечие Уведомление Междинен индивидуален финансов отчет на Соларпро Холдинг-четвърто тримесечие Консолидиран отчет на Соларпро Холдинг АД 4 Q 2016 Соларпро Холдинг АД - одитиран индивидуален отчет за 2016 г. Индивидуален финансов отчет Соларпро Холдинг АД - първо тримесечие 2017 г. Консолидиран финансов отчет Соларпро Холдинг 2016 г. Общо събрание на акционерите - материали 2017 МКФО Соларпро Холдинг АД 1Q 2017. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148б от ЗППЦК- 14.06.2017. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 - 14.06.2017. До обществеността - ОСА Соларпро Холдинг АД. Протокол ОСА Соларпро Холдинг АД. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014. Соларпро Холдинг АД 2Q 2017. Конс. Соларпро Холдинг АД 2Q 2017.

Фотоволтаични соларни системи за собствено потребление. Покривни решения за енергийна ефективност и автономност от електроразпределителната мрежа. Smart-home соларни системи. Интелигентни решения за независимо електрозахранване на Вашия дом.

За връзка с нас: тел.: +359 2 422 41 52 или ни пишете на е-поща: office@solarpro.bg

Продажби: тел.: +359 885 801 939 моб. +359 885 801 939

Македония: тел.: +389 72 773 455

соларни, соларна енергия, фотоволтаици за дома, соларни системи за ток, слънчеви електроцентрали, соларна система за ток
Всички права запазени © 2014 Соларпро Холдинг АД. Връзки с инвеститори | Въпроси | Общи условия | Новини | Екип | Свободни позиции в Соларпро
Разработен от 3on Design